Regulament de predare și utilizare “Voucher Epoca Bella”

Art. 1. Organizator

Organizatorul campaniei este Puffy Pumpkin S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, ap. 3, jud. Cluj, având numarul de ordine la Registrul Comertului J12/5003/2017, cod unic de înregistrare 37994880, reprezentata de Horatiu Moldovan – sef restaurant. Scopul campaniei este stimularea vanzarilor, iar reducerile se acorda conform  prevederilor art.16 lit.d) din O.G. nr.99/2000.

Art. 2. Participant

Campania se adreseaza persoaneor juridice (societatile comerciale) colaboratoare ale Organizatorului.

Art. 3. Definirea Voucherului Epoca Bella

Voucherul Epoca Bella reprezintă un discount cu valoare prestabilită transmis către societățile colaboratoare prin Proces verbal de predare-primire, ce va fi distribuit de catre participant clientilor proprii, persoane fizice. Voucherul poate fi utilizat de către clienții societăților colaboratoare pentru toate preparatele si băuturile din meniu (cu excepția țigărilor) servite in restaurantul/terasele  restaurantului Epoca Bella, operat de Organizator, la adresa: Cluj Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, jud. Cluj. Pentru ca aceste vouchere să fie eligibile, utilizatorii Voucherelor Epoca Bella trebuie să efectueze o comanda minimă stabilită prin Procesul verbal de predare – primire.

Alocarea Voucherului Epoca Bella către societățile colaboratoare se va face prin semnarea Procesului-verbal de predare-primire, care conține valoarea voucherului, comanda minimă, valabilitatea acestora și seria fiecărui voucher oferit.

Voucherul Epoca Bella nu se poate utiliza pentru comenzile cu livrare la domiciliu sau pentru comenzile luate la pachet.

Voucherul Epoca Bella nu este un card de credit. Voucherul Epoca Bella este nenominal, având serie unica care permite înregistrarea acestuia în sistemul electronic de facturare al emitentului vânzător, si valabilitate limitată.

Art. 4. Emitentul Voucherului Epoca Bella

Emitentul Voucherului Epoca Bella este Puffy Pumpkin S.R.L.

 Art. 5. Valabilitate

Voucherele Epoca Bella sunt valabile 3 luni de la data emiterii sau pana la data inscrisa pe Voucher, după aceasta perioadă pierzându-şi valabilitatea.

Art. 6. Obținerea Voucherul Epoca Bella

Orice persoana fizica – client al societății comerciale colaboratoare poate primi Voucherul Epoca Bella, acesta nefiind nominal. Criteriile pe baza cărora se vor transmite Voucherele Epoca Bella sunt stabilite de către societatea colaboratoare pe baza unor criterii cum ar fi: suma minima platita pentru servicii, frecventa utilizarii serviciilor etc. In principiu, aceste Vouchere vor fi distribuite clientilor societatii colaboratoare din categoria clientilor importanti, fideli etc.

Se va acorda un singur Voucher pe serviciu incasat (bon fiscal) de catre societatea colaboratoare.

Intrarea în posesia Voucherului Epoca Bella implică cunoașterea şi acceptarea prezentului Regulament de utilizare a Voucherului Epoca Bella. 

Art. 7. Utilizarea Voucherul Epoca Bella

Voucherul Epoca Bella se pot valorifica o singură dată, astfel:

  1. a) Voucherul Epoca Bella se va prezenta anterior plații/solicitării notei de plata si rămâne la vânzător.
  2. b) Din nota de plata se va scădea suma aferentă voucherului stabilită prin Procesul verbal de predare primire, restul fiind achitat de către utilizator, dacă se respectă condițiile stabilite cu privire la comanda minimă;

La utilizarea Voucherului Epoca Bella nu se acordă rest. La plata unor produse care depășesc valoarea Voucherului Epoca Bella, clientul va achita diferența printr-una dintre modalitățile de plată: numerar sau plata cu cardul – nu se poate solicita şi nu se va oferi contravaloarea Voucherului Epoca Bella în bani.

Se poate utiliza un singur Voucher la o comanda/bon fiscal.

Orice tentativa de fraudare a utilizării Voucherului Epoca Bella se sancționează cu pierderea valabilității.

Art. 8. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor posibile litigii apărute între Organizator şi societățile colaboratoare respectiv participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente din localitatea Organizatorului.

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de PUFFY PUMPKIN S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata campaniei, la sediul Organizatorului, precum si pe site-ul internet www.epocabella.ro.

Beneficiarii Voucherelor Epoca Bella nu pot solicita modificarea Regulamentului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condiţiilor prezentei campanii, precum şi de a decide în orice moment  încetarea  acestei  campanii. Înştiinţarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afişată la sediul Organizatorului precum şi pe site-ul  www.epocabella.ro, cu cel putin 3  (trei) zile înainte  de aplicare.

 Prin utilizarea Voucherelor Epoca Bella, participanții îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Puffy Pumpkin S.R L.

26.07.2023

Art. 1. Organizator

Organizatorul campaniei este Puffy Pumpkin S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, ap. 3, jud. Cluj, având numarul de ordine la Registrul Comertului J12/5003/2017, cod unic de înregistrare 37994880, reprezentata de Horatiu Moldovan – sef restaurant. Scopul campaniei este stimularea vanzarilor, iar reducerile se acorda conform  prevederilor art.16 lit.d) din O.G. nr.99/2000.

Art. 2. Participant

Campania se adreseaza persoaneor juridice (societatile comerciale) colaboratoare ale Organizatorului.

Art. 3. Definirea Voucherului Epoca Bella

Voucherul Epoca Bella reprezintă un discount cu valoare prestabilită transmis către societățile colaboratoare prin Proces verbal de predare-primire, ce va fi distribuit de catre participant clientilor proprii, persoane fizice. Voucherul poate fi utilizat de către clienții societăților colaboratoare pentru toate preparatele si băuturile din meniu (cu excepția țigărilor) servite in restaurantul/terasele  restaurantului Epoca Bella, operat de Organizator, la adresa: Cluj Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, jud. Cluj. Pentru ca aceste vouchere să fie eligibile, utilizatorii Voucherelor Epoca Bella trebuie să efectueze o comanda minimă stabilită prin Procesul verbal de predare – primire.

Alocarea Voucherului Epoca Bella către societățile colaboratoare se va face prin semnarea Procesului-verbal de predare-primire, care conține valoarea voucherului, comanda minimă, valabilitatea acestora și seria fiecărui voucher oferit.

Voucherul Epoca Bella nu se poate utiliza pentru comenzile cu livrare la domiciliu sau pentru comenzile luate la pachet.

Voucherul Epoca Bella nu este un card de credit. Voucherul Epoca Bella este nenominal, având serie unica care permite înregistrarea acestuia în sistemul electronic de facturare al emitentului vânzător, si valabilitate limitată.

Art. 4. Emitentul Voucherului Epoca Bella

Emitentul Voucherului Epoca Bella este Puffy Pumpkin S.R.L.

 Art. 5. Valabilitate

Voucherele Epoca Bella sunt valabile 3 luni de la data emiterii sau pana la data inscrisa pe Voucher, după aceasta perioadă pierzându-şi valabilitatea.

Art. 6. Obținerea Voucherul Epoca Bella

Orice persoana fizica – client al societății comerciale colaboratoare poate primi Voucherul Epoca Bella, acesta nefiind nominal. Criteriile pe baza cărora se vor transmite Voucherele Epoca Bella sunt stabilite de către societatea colaboratoare pe baza unor criterii cum ar fi: suma minima platita pentru servicii, frecventa utilizarii serviciilor etc. In principiu, aceste Vouchere vor fi distribuite clientilor societatii colaboratoare din categoria clientilor importanti, fideli etc.

Se va acorda un singur Voucher pe serviciu incasat (bon fiscal) de catre societatea colaboratoare.

Intrarea în posesia Voucherului Epoca Bella implică cunoașterea şi acceptarea prezentului Regulament de utilizare a Voucherului Epoca Bella. 

Art. 7. Utilizarea Voucherul Epoca Bella

Voucherul Epoca Bella se pot valorifica o singură dată, astfel:

  1. a) Voucherul Epoca Bella se va prezenta anterior plații/solicitării notei de plata si rămâne la vânzător.
  2. b) Din nota de plata se va scădea suma aferentă voucherului stabilită prin Procesul verbal de predare primire, restul fiind achitat de către utilizator, dacă se respectă condițiile stabilite cu privire la comanda minimă;

La utilizarea Voucherului Epoca Bella nu se acordă rest. La plata unor produse care depășesc valoarea Voucherului Epoca Bella, clientul va achita diferența printr-una dintre modalitățile de plată: numerar sau plata cu cardul – nu se poate solicita şi nu se va oferi contravaloarea Voucherului Epoca Bella în bani.

Se poate utiliza un singur Voucher la o comanda/bon fiscal.

Orice tentativa de fraudare a utilizării Voucherului Epoca Bella se sancționează cu pierderea valabilității.

Art. 8. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor posibile litigii apărute între Organizator şi societățile colaboratoare respectiv participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente din localitatea Organizatorului.

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de PUFFY PUMPKIN S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata campaniei, la sediul Organizatorului, precum si pe site-ul internet www.epocabella.ro.

Beneficiarii Voucherelor Epoca Bella nu pot solicita modificarea Regulamentului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condiţiilor prezentei campanii, precum şi de a decide în orice moment  încetarea  acestei  campanii. Înştiinţarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afişată la sediul Organizatorului precum şi pe site-ul  www.epocabella.ro, cu cel putin 3  (trei) zile înainte  de aplicare.

 Prin utilizarea Voucherelor Epoca Bella, participanții îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

 

Puffy Pumpkin S.R L.

26.07.2023