Regulamentul comercial „SURPRIZĂ DULCE”

Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei este PUFFY PUMPKIN S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, ap. 3, jud. Cluj, având numarul de ordine la Registrul Comertului J12/5003/2017, cod unic de înregistrare 37994880, reprezentata prin director restaurant Moldovan Horațiu.

 

Art. 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoționala „Surpriză dulce” se desfășoară în perioada 01.11.2023-01.11.2024 în cadrul restaurantului EPOCA BELLA, situat în Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 4, ap. 3, jud. Cluj.

 

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

Pot participa la campanie clienții restaurantului EPOCA BELLA.

Participarea la campania promoționala presupune cunoașterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament de desfășurare.

 

Art. 4. MECANISMUL DE ACORDARE A PRODUSELOR PROMOTIONALE

Organizatorul va acorda odată cu livrarea notei de plată, cu titlu gratuit, un desert fiecarei persoane de la masa, in limita stocului disponibil si a cantităților alocate pentru fiecare zi, care este client al restaurantului EPOCA BELLA, in perioada 01.11.2023-01.11.2024.

Nu este posibila înlocuirea produselor oferite gratuit cu alte beneficii, iar beneficiarii nu pot solicita contravaloarea in bani a produselor.

Produsele (desertul) se acorda gratuit în scop de reclama, conform prevederilor art. 270 alin.(8) lit.b) din Codul fiscal, în scopul de a stimula vânzările prin creșterea numărului de recenzii pozitive.

 

Art. 5. LITIGII

In cazul unor litigii apărute intre Organizator si clienți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate in litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 6. DIVERSE

Acest regulament oficial este întocmit de PUFFY PUMPKIN S.R.L. şi va fi adus la cunoștința publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata campaniei, la sediul Organizatorului, precum si pe site-ul internet www.epocabella.ro.

Beneficiarii campaniei nu pot solicita modificarea Regulamentului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condițiilor prezentei campanii, precum şi de a decide în orice moment  încetarea  acestei  campanii. Înștiințarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afișată la sediul Organizatorului precum şi pe site-ul  www.epocabella.ro, cu cel puțin 3  (trei) zile înainte  de aplicare.

Prin participarea la campanie, participanții îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.

 

PUFFY PUMPKIN S.R.L.

10.11.2023