Regulamentul Programului de Fidelizare

Epoca Bella

 

Art. 1.Organizator

Programul de Fidelizare Epoca Bella este organizat si desfasurat de catre Puffy Pumpkin S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata Muzeului, nr.4, ap.3, jud.Cluj, avand numarul de ordine la Registrul Comertului J12/5003/2017, cod unic de inregistrare 37994880, reprezentata de mandatar Zoltan Halmai, denumit in continuare “Organizatorul”.

Participantii la programul de fidelizare Epoca Bella, denumit in continuare “Programul”, sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament de participare, denumit in continuare „Regulamentul”.

 

Art.2 Drept de participare

Poate participa la program orice persoana care care detine un bon fiscal  de minim 500 de lei emis de Organizator,  sau alte firme colaboratoare cu care Organizatorul a semnat un contract de colaborare cu acordare de card fidelitate, respectiv orice alte persoane fizice sau juridice avand calitate de colaboratori, parteneri sau clienți fideli ai Organizatorului, selectați de acesta din urmă. Participantii trebuie sa se inregistreaze online in programul de fidelizare, prin completarea formularului pus la dispozitie de organizator pe site-ul www.epocabella.ro si prin confirmarea inregistrarii de la link-ul primit automat pe adresa de email. Doar dupa confirmare de la link-ul din email, participantul va putea folosi cardul de fidelitate.

Prin participarea la acest program, participantii isi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art.3. Durata

Durata Programului este nedeterminata, Puffy Pumpkin S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica durata si regulamentul Programului. Modificarile vor fi anuntate cu 7 zile inainte de intrarea lor in vigoare printr-o anexa care va fi disponibila pe site-ul www.epocabella.ro.

 

Art.4. Aria de desfasurare

Programul se desfasoara in restaurantul Epoca Bella, operat de Organizator, la adresa: Cluj Napoca, Piata Muzeului, nr.4, jud.Cluj, precum  la restaurantele/terasele cu care Organizatorul are contract de afiliere in acest sens.

Pentru informatii suplimentare, participantii pot solicita informatii prin e-mail la adresa restaurant@epocabella.ro.

 

Art.5. Mecanism campanie

Titularul cardului Epoca Bella Membership Card beneficiaza de un discount de 10% la toate preparatele si bauturile din meniu (cu exceptia tigarilor) servite in restaurant si terasa sau luate la pachet din restaurant/terasa. Reducerea nu se aplica pentru comenzile cu livrare la domiciliu.

Reducerea se acorda pe baza prezentarii anterior platii/solicitarii notei de plata a unui card Epoca Bella Membership Card, indiferent de numarul de persoane de la masa.

Cardurile Epoca Bella Membership Card sunt identificabile prin ID unic tiparit pe fiecare card.

Reducerea oferita prin acest program de fidelizare nu se cumuleaza cu reduceri din alte campanii, vouchere sau alte programe de fidelizare.

Participantii vor avea acces la Programul de Fidelizare Epoca Bella doar prin prezentarea cardului Epoca Bella Membership Card in restaurantul Epoca Bella sau pe terasele administrate de firme colaboratoare cu care Organizatorul are contract semnat in acest sens.

 

Art.6. Conditii de participare:

Inscrierea in Program se poate face prin completarea formularului online sub conditia respectarii conditiilor de acordare a acestuia menționate la art. 2 din prezentul regulament.

Fiecare participant poate fi titularul unui singur card Epoca Bella Membership Card, valabil 1 an. Perioada de valabilitate se poate prelungi automat, printr-o anexa la prezentul regulament.

Cardul Epoca Bella Membership Card se emite gratuit.  

 

Art.7. Alte reguli:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile de folosire fraudulosa, pierderii sau furtului cardului Epoca Bella Membership Card.

Participantii pot opta pentru renuntarea la cardul Epoca Bella Membership Card, printr-o cerere scrisa trimisa la sediul organizatorului sau pe adresa de email restaurant@epocabela.ro

Art.8. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

Datele cu caracter personal furnizate de catre persoana vizata in formularul de inscriere online, respeciv numele si prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail, sunt utilizate de Organizator pe baza consimtamantului persoanei vizate, conform art.6 alin.(1) lit.a) din Regulamentului (UE) nr. 679/2016, in scopul identificarii ca si client fidel, verificarii indeplinirii conditiilor de participare in program si/sau identificarea ca si utilizator al cardului Epoca Bella Membership Card in urma carora persoana vizata poate beneficia de reducerile de pret si beneficiile specificate in prezentul regulament.

In situatia in care persoana vizata furnizeaza si data nasterii, Organizatorul va prelucra aceste date pe baza consimtamantului persoanei vizate, conform art.6 alin.(1) lit.a) din Regulamentului (UE) nr. 679/2016, in scopul trimiterii prin e-mail de oferte speciale de aniversarea zilei de nastere a persoanei vizate.

In lipsa furnizarii datelor cu caracter personal  persoana vizata nu poate obtine cardul Epoca Bella Membership Card si in consecinta nu poate beneficia de reducerile mentionate in prezentul Regulament. Nefurnizarea datei nasterii nu priveaza persoana vizata sa beneficieze de reducerile oferite in cadrul programului de fidelitate.

Persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara costuri si foarte simplu, prin cerere scrisa transmisa la adresa  restaurantului sau pe email la adresa restaurant@epocabella.ro. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele persoanei vizate (destinatari) furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizorii de servicii de mentenanta, administrare web si asistenta pentru diverse aplicatii web; furnizorii de servicii hosting (gazduirea site-ului); furnizorii de servicii de e-mail marketing, sms; autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate  este pana la retragerea consimtamantului, ori incetarea raportului de colaborare sau renuntarea la cardul Epoca Bella Membership Card.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoana vizata are urmatoarele drepturi, pe care le poate exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail: restaurant@epocabella.ro : dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le-a furnizat, dreptul la limitarea prelucrarii, dreptul la opozitie si dreptul la stergerea datelor. De asemenea, persoana vizata are dreptul sa nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si sa formulate o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu character personal, in cazul in care se simte lezat de prelucrarea datelor  sale personale.

Nu utilizam datelele caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la persoana vizata.

 

Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Puffy Pumpkin S.R.L. fiind disponibil gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, Piata Muzeului, nr.4, ap.3, jud.Cluj si pe site-ul www.epocabella.ro

Puffy Pumpkin S.R.L isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a regulamentului, termenul de valabilitate a cardurilor, dreptul de a intrerupe oricând desfasurarea programului de fidelizare, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

 

Puffy Pumpkin S.R.L.

26.10.2021

 

Data ultimei actualizari: 10.01.2023